25/09/2019 - Op de Brusselsesteenweg, ter hoogte van de Kruisbaan, vindt een asverschuiving plaats. De twee rijstroken in beide richtingen blijven behouden, maar worden wel smaller. De snelheid wordt er beperkt tot 50km/u. Voor voetgangers en fietsers aan de kant van de Kruisbaan verandert er niets, aan de overzijde wordt een tijdelijk fietspad en voetpad aangelegd dat afgeschermd is van het gemotoriseerde verkeer. Er verdwijnen ook parkeerplaatsen langsheen de Brusselsesteenweg. Voor deze regeling in voege gaat, moet het autoverkeer op maandag 30 september en dinsdag 1 oktober over één rijstrook in elke richting. Dit is nodig om de voorbereidende werken te kunnen uitvoeren.

 

Copyright © 2013 Mechelen in beweging.    Login Klankbordgroep / PersWebdesign door WebMamba.