10/12/2014- Om de constructie van de spoorbypass en de Tangent op de werfzone Arsenaal mogelijk te maken, moet de aannemer een grote torenkraan plaatsen. Die zal op donderdag 11 en vrijdag 12 december gemonteerd worden op de werfzone tussen Leuvensesteenweg en de Centrale Werkplaatsen. De onderdelen van deze grote kraan zullen op donderdag 11 december ’s ochtends met grote vrachtwagens aangevoerd worden. Dat kan beperkte hinder veroorzaken voor het autoverkeer op de Leuvensesteenweg. De aannemer neemt de nodige maatregelen om die hinder zoveel mogelijk te beperken en de hele operatie veilig te laten verlopen.

 

Copyright © 2013 Mechelen in beweging.    Login Klankbordgroep / PersWebdesign door WebMamba.