25/09/2019- Op de Leuvensesteenweg moet de aannemer werken aan een rioleringsput en een keermuur bouwen om grondverzakkingen tegen te gaan. Tot de kerstvakantie volgen er drie fases:

1.Om werken aan de nutsleidingen mogelijk te maken, wordt de verkeerssituatie op de Leuvensesteenweg tijdelijk gewijzigd. Voor het gemotoriseerd verkeer betekent dat een asverschuiving, voor voetgangers en fietsers een extra brede doorgang aan de kant van de Centrale Werkplaatsen. De nutsmaatschappijen moeten werken in het fietspad en voetpad aan de kant van de Wagonstraat. De doorgang wordt daardoor langs die kant onmogelijk. Alle verkeer van voetgangers en fietsers moet daarom tijdelijk langs de kant van de Centrale Werkplaatsen. Om dat op een comfortabele en veilige manier te laten  verlopen, krijgen zij onder de spoorwegbrug de beschikking over de buitenste rijstrook van de rijbaan. Het autoverkeer verloopt er over één rijstrook, zoals al geruime tijd het geval is. Oversteken kan aan de verkeerslichten van het Raghenoplein en aan de verkeerslichten van de Smisstraat. Voor het autoverkeer verandert er weinig. Automobilisten moeten wel rekening houden met een asverschuiving. Die wordt mogelijk doordat de middenberm op dat gedeelte van de Leuvensesteenweg geasfalteerd werd.

Deze regeling gaat vanaf donderdag 31 oktober in. De werken zullen de hele maand november duren.

2. Rond 30/11 wordt de rijweg in beide richtingen verschoven naar de kant van de Wagonstraat, maar fietsers behouden hun doorgang langs de even kant. Deze situatie duurt tot de kerstvakantie.

3. Eind december komt er een damwand in het midden van de rijbaan, wat lawaai en trillingen geeft. Het autoverkeer rijdt aan beide zijdes van de weg, fietsers en voetgangers behouden een veilige doorgang.

 

 

 

 

Copyright © 2013 Mechelen in beweging.    Login Klankbordgroep / PersWebdesign door WebMamba.